JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ RELACYJNO – ROZWOJOWYM ?

Na wszystkie wątpliwości i pytanie odpowie Dyrektor Stowarzyszenia i Przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej

Eliza Pielacha

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona terapeutów relacyjno-rozwojowych. Pomożemy Ci przejść przez proces rekrutacji, krok po kroku. Będziemy również Twoim przewodnikiem na drodze prowadzącej do uzyskania certyfikatu terapeuty relacyjno-rozwojowego.

Jakie warunki formalne musisz spełnić?

O tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego może się starać osoba, także obcokrajowiec, który posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub/i z autyzmem.

Jesteś gotowy? To zaczynamy!

KROK PIERWSZY:

Wypełnij formularz rekrutacyjny, który możesz pobrać TUTAJ a po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu, zeskanować i wysłać wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub/i z autyzmem na adres e-mail: biuro@relacyjno-rozwojowi.pl

Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z kopiami dokumentów możesz przesłać także na nasz adres: Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych, Aleja Kasztanowa 4A, 30-227 Kraków.
Uwaga! Wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na staż.

KROK DRUGI:

Komisja Certyfikacyjna analizuje Twój wniosek i weryfikuje dołączone do wniosku dokumenty.

KROK TRZECI:

Wybierasz superwizora wiodącego spośród certyfikowanych superwizorów relacyjno-rozwojowych ujętych w wykazie superwizorów (Superwizorzy i terapeuci* – Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych) i kontaktujesz się z nim, w celu zaplanowania pierwszych superwizji i ustalenia Twojego Indywidualnego Planu Rozwoju, co jest równoznaczne z przyjęciem Ciebie na staż.

Komisja Certyfikacyjna (po przyjęciu na staż przez superwizora wiodącego) umieści Twoje nazwisko w wykazie terapeutów – stażystów.

KROK CZWARTY:

Wybrany przez Ciebie superwizor wiodący, przy Twoim aktywnym udziale, opracuje z Tobą Indywidualny Plan Rozwoju, który będzie obejmował przykładowo:
a) wybór superwizora wspomagającego;
b) być może ukończenie niezbędnych szkoleń;
c) zapewne uczestnictwo w ok. 50 godzinach dydaktycznych stażu w przynajmniej dwóch różnych placówkach certyfikowanych Stowarzyszenia. Jeśli pracujesz w jednej z naszych placówek certyfikowanych, staż będziesz musiał odbyć w innej placówce; d) udział w ok. 50 superwizjach z superwizorem wiodącym i wspomagającym.

Uwaga! Indywidualny plan rozwoju powinien zostać opracowany nie później niż na czwartej sesji superwizyjnej. W trakcie stażu plan ten może ulegać modyfikacji. Na każdym etapie stażu masz prawo zmienić superwizora lub superwizorów, występując z wnioskiem do Komisji Certyfikacyjnej.
Superwizor również ma prawo rozwiązać staż terapeutyczny, kiedy nie widzi możliwości wydania pozytywnej rekomendacji. Stażysta, który nie uzyskał pozytywnej rekomendacji będzie mógł nadal ubiegać się o przyznanie certyfikatu terapeuty relacyjno-rozwojowego pod warunkiem, że dwóch innych certyfikowanych superwizorów z wykazu podejmie się prowadzenia jego stażu.

KROK PIĄTY:

Po zrealizowaniu indywidualnego planu rozwoju, ukończeniu stażu terapeutycznego i uzyskaniu dwóch pozytywnych pisemnych rekomendacji od certyfikowanych superwizorów relacyjno-rozwojowych wystąpisz do Komisji Certyfikacyjnej z wnioskiem o przyznanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego. Komisja Certyfikacyjna, po zapoznaniu się z rekomendacjami potwierdzającymi Twoje kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy terapeuty relacyjno-rozwojowego, przyzna Ci Certyfikat terapeuty relacyjno-rozwojowego, a następnie umieści Twoje imię i nazwisko w wykazie terapeutów relacyjno-rozwojowych (Superwizorzy i terapeuci* – Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych). Od tej chwili będziesz mógł posługiwać się tytułem terapeuty relacyjno-rozwojowego.

KROK SZÓSTY:

Certyfikat potwierdzający tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego przyznawany jest na okres 5 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest wystosowanie prośby do Komisji Certyfikacyjnej, a także:
a) dbałość o stałe podnoszenie jakości własnej pracy polegające na odbyciu w ciągu pięciu lat przynajmniej 10 superwizji z superwizorem ujętym w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych, oraz uczestnictwo w pięciu dowolnych formach kształcenia – konferencjach, szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych, itp. Udział ten musi zostać udokumentowany pisemnym potwierdzeniem przedkładanym Komisji Certyfikacyjnej w momencie składania prośby o przedłużenie ważności certyfikatu,
b) przestrzeganie zasad Kodeksu etycznego terapeutów relacyjno-rozwojowych uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia i zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia. Weryfikacja faktu nieprzestrzegania zasad Kodeksu etycznego należy do obowiązków Komisji Certyfikacyjnej każdorazowo po uzyskaniu informacji na ten temat.

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl​

Skip to content