Założenia koncepcyjne kursu:

Wideotrening komunikacji (ang. Video Interaction Training) jest metodą pracy z zastosowaniem kamery wideo. Została ona opracowana w Holandii w latach 80-tych jako krótka, intensywna forma pomocy dla rodzin z problemami wychowawczymi i społecznymi. Twórcą tej formy wsparcia jest holenderski psycholog – Harrie Biemans. W miarę dalszego rozwoju tej metody okazało się, że znajduje ona również zastosowanie w rożnego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, szpitalach, a także w szkoleniu liderów i zespołów pracowniczych, umożliwiając wprowadzenie zasad udanej komunikacji w zarządzanie i organizację.

Centralną rolę w wideotreningu komunikacji odgrywa analiza zasad komunikacji w oparciu o nagrany materiał filmowy. Trener VIT wykonuje nagranie wideo klientów w ich naturalnym środowisku (w domu, szkole, instytucji itp.) w relacji z podopiecznymi/pracownikami. Następnie selekcjonuje nagrany materiał pod kątem udanych (pozytywnych) relacji i przegląda wybrane fragmenty wspólnie z klientem. Podstawowe dla metody VIT są tak zwane „zasady komunikacji podstawowej”: inicjatywa kontaktu ze strony osoby A i jej przyjęcie przez osobę B, wzajemna wymiana komunikatów werbalnych i niewerbalnych.

Wideotrening komunikacji bazuje na pogłębionej analizie procesów komunikacyjnych, równocześnie wpisując się w nurt pomocy psychologicznej odwołujący się do zasobów klienta (tzw.podejście empowerment) a także w tworzenie się w naszym kraju nowego modelu współpracy profesjonaliści – rodzice.

Cele kursu:

Podstawowym celem kursu jest przekazanie głównych założeń wideotreningu komunikacji, bazy teoretycznej, historii dotyczącej jego powstawania, a także kierunków rozwoju. Dla uczestników szkolenia stanowi też okazję do przyjrzenia się własnemu wzorcowi komunikacji.

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów i pracowników socjalnych oraz studentów IV i V roku tych kierunków studiów.

Czas i sposób realizacji:

Szkolenie prowadzone jest w ciągu 2 dni i obejmuje 16 godzin dydaktycznych. Osoby prowadzące szkolenie wykorzystują w swojej pracy takie metody jak: prezentacje multimedialne, analiza filmów szkoleniowych i materiału filmowego nagranego podczas zajęć, dyskusja, ćwiczenia w parach, ćwiczenia w małych grupach.

Szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu kursu wprowadzającego do wideotreningu komunikacji, który upoważnia do podjęcia indywidualnego szkolenia trenerskiego.

Cena: 470 zł

Chętni proszeni są o kontakt: Ewa Reczek: tel: 665 625 050 , mail: ewreczek@gmail.com