Dominika Dopierała

Dominika Dopierała

ST 5/2020. Poznań

Muzyk, muzykoterapeutka, prezeska Fundacji Nordoff Robbins Polska.

Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich     w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie.

Po powrocie do Polski związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów specjalności muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentką konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów                z dziedzin pokrewnych.

Posiada doświadczenie w pracy z różnymi grupami społecznymi: osobami z chorobami neurologicznymi         i urazami powypadkowymi, dziećmi i młodzieżą                 z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobami                 z problemami ze zdrowiem psychicznym.

Obecnie prowadzi sesje muzykoterapii w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży.

W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii               i wspieraniem rozwoju tej dziedziny w Polsce.

Jej osobistym celem jest popularyzowanie muzyki jako sztuki użytkowej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego.

KONTAKT

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl

Skip to content