Certyfikowane placówki

ira-vishnevskaya-8DQAvdCby1I-unsplash

Certyfikowane placówki są wzorem postępowania zgodnego z podejściem relacyjno-rozwojowym w nauczaniu i terapii.

Cechują się umiejętnością wsłuchiwania się w potrzeby, osób które wspierają i ich najbliższych.

Stale podnoszą swoje kompetencje i umiejętności terapeutyczne.

Dbają o właściwe relacje międzyludzkie pomiędzy zatrudnionymi specjalistami.

Wszystkim, którzy chcieliby zobaczyć jak wyglądają prowadzone w nich zajęcia, polecamy zorganizowane w naszych placówkach staże.

Maltańskie Centrum Pomocy Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie.

http://centrummaltanskie.eu/

Głównym celem Maltańskiego Centrum Pomocy jest zapewnienie małym dzieciom o zaburzonym rozwoju wysokiej jakości kompleksowej terapii oraz udzielenie wsparcia całej rodzinie. Centrum zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi i autyzmem. Pomaga rodzicom, którym potrzebne jest wsparcie psychologiczne oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka. Za podstawę efektywnych oddziaływań terapeutycznych Centrum uznaje  zbudowanie dobrej relacji z dzieckiem, aby poczuło się bezpieczne, rozumiane i zaangażowane w terapię.

Zasady odbywania stażu Centrum Maltańskie

Fundacja „FIONA i Spółdzielnia Socjalna FURIA w Poznaniu

http://fundacja-fiona.org.pl/   http://www.spoldzielnia-furia.pl/Celami działalności  Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.
Działania Fundacji skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum, w szczególności młodzieży i dorosłych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum w przestrzeni społecznej.

 

Jednym z zadań, jakie sobie postawiliśmy jest również reintegracja społeczno-zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzmu, poprzez powołanie do życia i wsparcie rozwoju Spółdzielni Socjalnej FURIA, wdrażającej autorski model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Pokazując potencjał i realne osiągnięcia pracujących osób z autyzmem, kształtujemy wizerunek osób ze spektrum autyzmu, pozbawiony krzywdzących i odstraszających stereotypów, oparty o fakty.

Zasady odbywania stażu Fiona

Specjalistyczne Centrum Terapii Małego Dziecka „Promyk”

https://gabinetpromyk.eu/

Promyk – Specjalistyczne Centrum Terapii Małego dziecka. Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią niemowląt i starszych dzieci. Centrum oferuje interdyscyplinarne wsparcie wielu specjalistów: psychologa, logopedy, neurologa i psychiatry dziecięcego, fizjoterapeuty i i

Zasady odbywania stażu Promyk

Warsztaty terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu

http://krzemien.pl/

 

W pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” od wielu lat spotyka się grupa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym założeniem pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby i uruchamianie drzemiącego w niej  potencjału. Na dobór wykonywanego w Krzemieniu zajęcia, najistotniejszy wpływ mają posiadane przez uczestnika zdolności, a nie ograniczenia. Dlatego dla jednych uczestników największą szansą na osiąganie sukcesów jest nabywanie umiejętności zawodowych wymagających precyzji, a dla innych  rozwój artystyczny, w którym oprócz talentu potrzeba jeszcze odrobiny wyobraźni i niekonwencjonalnych pomysłów.

Praca terapeutyczna w „Krzemieniu” koncentruje się przede wszystkim wokół wspierania w samodzielności i niezależności ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj doświadczają dorosłości, dowiadują się, że mogą być aktywni w różnych sferach życia i kreować własną rzeczywistość. Zachęcamy ich do uczestniczenia w życiu społecznym, towarzyszymy w nowych, jeszcze budzących lęk sytuacjach. Konsekwentnie nie wyręczamy lecz podążamy za osobą, gotowi odpowiadać na pytania, które stawia sobie sama.

Zasady odbywania stażu Krzemień

OREW Stara Wozownia w Pruszczu Gdańskim

http://www.psouupruszcz.org.pl/index.php/orew

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim. To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, w której od 2002 r. obowiązek szkolny realizują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 3 do 24 roku życia)..

Kadra OREW przygotowana jest do pracy z uczniem – niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów, prowadzimy:
– zajęcia otwarte dla rodziców
– liczne spotkania integracyjne, w tym zajęcia warsztatowe
– udział wraz ze swoimi dziećmi w wyjazdach i okolicznościowych imprezach integracyjnych
– konsultacje ze specjalistami z Placówki
– pomoc w załatwianiu konsultacji medycznych dla naszych uczniów.

Zasady odbywania stażu Stara Wozownia

ORW Szklana

http://orw.usmiechdziecka.com.pl/

 

Celem pracy ORW w Szklanej jest stworzenie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i autyzmem optymalnie korzystnych warunków dla prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne możliwości.

Włączanie do życia w społeczeństwie w celu zmniejszenia poczucia osamotnienia, frustracji i izolacji, jakiego dzieci młodzież często doświadczają w kontaktach
ze społeczeństwem.

Uczenie dzieci i młodzieży radosnej zabawy, nauczanie współżycia i współdziałania
z kolegami; poszanowanie wytworów pracy własnej i innych osób, kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości.

Kształtowanie poczucia wartości własnej osoby, podnoszenie samooceny, motywowanie wychowanków
do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości.

Zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, spokoju. Zaspokojenie potrzeby bliskości, miłości i ciepła – przekonanie, że jest potrzebne i kochane.

Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w opiece i wychowaniu dziecka oraz współpraca pomiędzy placówką a rodziną wychowanka.

Zasady odbywania stażu Szklana

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!

Relacyjno-rozwojowi

Kraków, 2021

Skip to content