Anna Janiak

Anna Janiak

ST 3/2020. Poznań

Pedagożka specjalna, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, edukatorka i innowatorka społeczna. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w spectrum autyzmu i ich rodzinami.

Prezeska i koordynatorka programowa Fundacji        FIONA – osobiście realizuje m.in.: zajęcia z zakresu wsparcia dla młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu; konsultacje, szkolenia i warsztaty dla rodzin i opiekunów osób z autyzmem oraz grupę dla rodziców; szkolenia i warsztaty dla nauczycieli; warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej (w szczególności klas w których uczą się osoby w spektrum autyzmu).

Realizując konsultacje, superwizje i szkolenia stale współpracuje m.in. z „Fundacją Dziecko w Centrum”, „Centrum Wspierania Relacji”, „Strefą Dobrych Emocji”. Prelegentkach licznych konferencji i seminariów.

Współorganizatorka konferencji: „Szkoła w spektrum autyzmu – innowacje w edukacji”, „Autyzm w szkole”,  „Do twarzy mi nie tylko w niebieskim”.

Stworzyła autorski model aktywizacji                         społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu, który od 2015 wdraża w Spółdzielni Socjalnej FURIA.

Autorka innowacji społecznych dedykowanych rodzicom i opiekunom osób w spektrum autyzmu, z zakresu usamodzielniania oraz społeczno-zawodowej aktywizacji ich dzieci i podopiecznych. Laureatka konkursu grantowego „Inkubator WINS” – innowacja „Rodzinne autonomie samodzielności”. Współautorka innowacji wspierającej relacje na linii Policja – osoba z autyzmem – rodzice i opiekunowie osób w spektrum autyzmu – współtworzonej w partnerstwie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Koordynatorka projektu            „Tłumacz / adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” w ramach Fundacji Aktywnych FURIA.

KONTAKT

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl​

Skip to content