Akredytowane Szkolenia

pexels-andreas-wohlfahrt-733880

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dobrej jakości szkoleniami w nurcie relacyjno-rozwojowym, chcemy polecić nasze akredytowane, sprawdzone przez nas szkolenia. Mamy nadzieję, że spełnią Państwa oczekiwania i dzięki nim, poszerzycie swoje umiejętności i ubogacicie swój warsztat pracy.

JAK PRACOWAĆ NIEDYREKTYWNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI?

Szkolenie to przedstawia podstawy podejścia proaktywnego, którego fundament stanowią wybory i aktywności dziecka podejmowane z jego osobistej inicjatywy. Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdyż tego typu praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki.

Prowadzący: Katarzyna Głowacka, Jacek Kielin

 

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI Z GŁĘBOKĄ WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ?

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podstawową metodą w pracy z tą grupą osób jest stymulacja bazalna, która stanowi podstawę wszelkich oddziaływać terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z uczniem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Praca z osobami w najcięższych stanach rozwojowych stanowi szczególne wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów. Jak się z taką osobą komunikować? Na czym powinna polegać terapia? Na szkoleniu omawiamy i ćwiczymy techniki różnych form stymulacji wielozmysłowej, a szczególnie stymulację twarzy i stymulację propriorecetywną całego ciała.


Prowadzący: Katarzyna Głowacka, Jacek Kielin

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami i autyzmem wymagają wsparcia, troski, zrumienia i pomocy ze strony specjalistów pracujących edukacyjnie i terapeutycznie z ich dziećmi. Szkolenie to uczy specjalistów postępowania z rodzicami o różnych postawach, także w sytuacjach trudnych.

Prowadzący: Jacek Kielin

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi

Zachowania trudne dzieci i młodzieży stanowią szczególne wyzwanie dla specjalistów. Na szkoleniu kursanci otrzymają wszystkie najważniejsze informacje i przegląd pomysłów na skuteczne radzenie sobie z tymi zachowaniami.

Prowadzący: Adriana Domachowska-Mandziak, Jacek Kielin

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Usłyszeć Możliwości. Zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób zawodowo związanych z muzykoterapią (choć dla niech także!). Każdy kto chce wzbogacić swój warsztat pracy o niezwykłe umiejętności, będzie mógł na szkoleniu zapoznać się z podejściem Nordoff-Robbins.

Prowadząca: Dominika Dopierała

 

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Wrodzona kreatywność. Rola muzyki w rozwoju człowieka.

Szkolenie jest pogłębieniem treści poruszonych podczas szkolenia pt. „Usłyszeć Możliwości – zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”. Stworzone z myślą o terapeutach, nauczycielach, muzykach, psychologach, rodzicach oraz opiekunach osób z niepełnosprawnościami, pomaga nabywać swobodę w prowadzeniu zajęć muzycznych i pozamuzycznych. Umiejętności lub wykształcenie muzyczne nie są warunkiem udziału w szkoleniu. 

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Jak efektywnie prowadzić zajęcia edukacyjne w grupie uczniów z niepełnosprawnościami i autyzmem?

Szkolenie to porusza kluczowe zagadnienia związane z konstruowaniem scenariusza każdej lekcji.

Jeżeli chcesz się nauczyć skutecznie nauczać, to polecamy to szkolenie.

Prowadzący: Magdalena Nawrocka, Jacek Kielin

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Rola terapeuty w kształtowaniu autonomii osobistej i życiowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolutnie fundamentalne szkolenie dla pracowników WTZ-ów i ŚDS-ów oraz wszystkich, którzy profesjonalnie towarzyszą osobom dorosłym. 

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Jak przezwyciężać trudności w pracy z dorosłą osobą w spektrum autyzmu

Kluczem do przezwyciężania trudności jest zrozumienie odmienności osób w spektrum autyzmu w postrzeganiu i doświadczaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na trudności w kontaktach z ludźmi, wynikające z odmiennego  niż u osób neurotypowych kodu komunikacyjnego jakim się posługują.

Prowadząca: Anna Janiak

600
Cena
0
godzin dydaktycznych.

Więcej informacji o szkoleniu:

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami!

Relacyjno-rozwojowi

Kraków, 2021

Relacyjno-rozwojowi

Kraków, 2021

Skip to content