Akredytowane szkolenia

Proponujemy Państwu ofertę szkoleń w nurcie relacyjno – rozwojowym, którą będziemy poszerzać o kolejne propozycje.

 

JAK PRACOWAĆ NIEDYREKTYWNIE Z NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI

Szkolenie to przedstawia podstawy podejścia proaktywnego, którego fundament stanowią wybory i aktywności dziecka podejmowane z jego osobistej inicjatywy. Umiejętność pracy niedyrektywnej jest być może najważniejszą umiejętnością jaką powinien opanować specjalista pracujący z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, gdyż tego typu praca stanowi punkt wyjścia do pracy z dzieckiem w ogóle. Tego typu zajęcia to podstawa pedagogiki.

Prowadzący: Katarzyna Głowacka, Jacek Kielin

Cena 400 zł

20 godzin dydaktycznych

JAK PRACOWAĆ Z OSOBAMI Z GŁĘBOKĄ WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podstawową metodą w pracy z tą grupą osób jest stymulacja bazalna, która stanowi podstawę wszelkich oddziaływać terapeutycznych i edukacyjnych w pracy z uczniem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Praca z osobami w najcięższych stanach rozwojowych stanowi szczególne wyzwanie dla nauczycieli i terapeutów. Jak się z taką osobą komunikować? Na czym powinna polegać terapia? Na szkoleniu omawiamy i ćwiczymy techniki różnych form stymulacji wielozmysłowej, a szczególnie stymulację twarzy i stymulację propriorecetywną całego ciała.

Prowadzący: Katarzyna Głowacka, Jacek Kielin

Cena 400 zł

20 godzin dydaktycznych

JAK PRACOWAĆ Z RODZICAMI NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami i autyzmem wymagają wsparcia, troski, zrumienia i pomocy ze strony specjalistów pracujących edukacyjnie i terapeutycznie z ich dziećmi. Szkolenie to uczy specjalistów postępowania z rodzicami o różnych postawach, także w sytuacjach trudnych.

Prowadzący: Jacek Kielin

Cena 400 zł

20 godzin dydaktycznych

JAK RADZIĆ SOBIE Z ZACHOWANIAMI TRUDNYMI

Zachowania trudne dzieci i młodzieży stanowią szczególne wyzwanie dla specjalistów. Na szkoleniu kursanci otrzymają wszystkie najważniejsze informacje i przegląd pomysłów na skuteczne radzenie sobie z tymi zachowaniami.

Prowadzący: Adriana Domachowska-Mandziak, Jacek Kielin

Cena 400 zł

20 godzin dydaktycznych

USŁYSZEĆ MOŻLIWOŚCI
Zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami

Szkolenie nie jest przeznaczone dla osób zawodowo związanych z muzykoterapią (choć dla niech także!). Każdy kto chce wzbogacić swój warsztat pracy o niezwykłe umiejętności, będzie mógł na szkoleniu zapoznać się z podejściem Nordoff-Robbins.

Prowadząca: Dominika Dopierała

Cena 300 zł

10 godzin dydaktycznych

WRODZONA KREATYWNOŚĆ. ROLA MUZYKI W ROZWOJU CZŁOWIEKA

Szkolenie jest pogłębieniem treści poruszonych podczas szkolenia pt. „Usłyszeć Możliwości – zastosowanie muzyki i jej elementów w pracy z osobami z niepełnosprawnościami”. Stworzone z myślą o terapeutach, nauczycielach, muzykach, psychologach, rodzicach oraz opiekunach osób z niepełnosprawnościami, pomaga nabywać swobodę w prowadzeniu zajęć muzycznych i pozamuzycznych. Umiejętności lub wykształcenie muzyczne nie są warunkiem udziału w szkoleniu.

Prowadząca: Dominika Dopierała

Cena 240 zł

8  godzin dydaktycznych

JAK EFEKTYWNIE PROWADZIĆ ZAJĘCIA EDUKACYJNE W GRUPIE UCZNIÓW Z NIEPEŁONSPRAWNOŚCIAMI I AUTYZMEM

Szkolenie to porusza kluczowe zagadnienia związane z konstruowaniem scenariusza każdej lekcji.

Jeżeli chcesz się nauczyć skutecznie nauczać, to polecamy to szkolenie.

Prowadzący Magdalena Nawrocka, Jacek Kielin

Cena 400 zł

8  godzin dydaktycznych

ROLA TERAPEUTY W KSZTAUTOWANIU AUTONOMII OSOBISTEJ I ŻYCIOWEJ DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Absolutnie fundamentalne szkolenie dla pracowników WTZ-ów i ŚDS-ów oraz wszystkich, którzy profesjonalnie towarzyszą osobom dorosłym.

Prowadząca: Adriana Domachowska-Mandziak

300 zł

16 godzin dydaktycznych

JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ TRUDNOŚCI W PRACY Z DOROSŁĄ OSOBĄ W SPEKTRUM AUTYZMU

Kluczem do przezwyciężania trudności jest zrozumienie odmienności osób w spektrum autyzmu w postrzeganiu i doświadczaniu otaczającej nas rzeczywistości.

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na trudności w kontaktach z ludźmi, wynikające z odmiennego  niż u osób neurotypowych kodu komunikacyjnego jakim się posługują.

Prowadząca: Anna Janiak

300 zł

20 godzin dydaktycznych

METODA WIDEOTRENINGU KOMUNIKACJI – KURS WPROWADZAJĄCY I STOPNIA

Umiejętność nawiązania i podtrzymania pozytywnej relacji stanowi bazę wszelkich oddziaływań terapeutycznych. W oparciu o mikroanalizę materiału filmowego wideotrening komunikacji pozwala prześledzić elementy udanego kontaktu składające się na pozytywne wzorce komunikacyjne.

Prowadzący: Ewa Reczek, Katarzyna Ślęczek.

Cena: 470 zł

AAC - JAK PARTNERSKO WPROWADZAĆ, ROZWIJAĆ I WSPERAĆ KOMUNIKACJĘ? WZAJEMNE ZROZUMIENIE, INDYWIDUALNY SUKCES

Umiejętność wspierania komunikacyjnego osób z niepełnosprawnościami i autyzmem, mających w tym obszarze trudności, to podstawowa umiejętność każdego specjalisty wspierającego te osoby.

Jak robić to sensownie? Jak unikać pułapek? Od czego zacząć?

Prowadząca: Katarzyna Woźniak

Cena: 450 zł

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl​

Skip to content