„ AAC – Jak partnersko wprowadzać, rozwijać i wspierać komunikację? Wzajemne zrozumienie, indywidualny sukces”

Program szkolenia:

Uczestnik kursu zostanie wyposażony w teoretyczne zagadnienia z zakresu AAC.

Będzie potrafił dokonać  oceny możliwości komunikacyjnych osoby potrzebującej wsparcia w zakresie szeroko rozumianego AAC.

Otrzyma wskazówki jak być uważnym i responsywnym partnerem komunikacyjnym.

Pozna zespołowy model wsparcia osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi.

Dowie się jak organizować otoczenie użytkownika, tak aby było wyzwalające i wspierające komunikacyjnie.

Będzie potrafił skonstruować proste tablice komunikacyjne.

Otrzyma wskazówki jak konstruować  indywidualną pomoc komunikacyjną.

Zapozna się z wybranymi możliwościami wsparcia procesu rozwoju komunikacji z zakresu AT.

Czas trwania szkolenia 18 godzin dydaktyczno – warsztatowych

Grupa: 15-25 osób.

Cena: 450 zł

Chętni proszeni są o kontakt: Katarzyna Woźniak mail: wozniak.k.j@gmail.com